Vår lilla
stålman

Smarta briketter sparar pengar och ger miljövinster.
Läs mer

Ny teknisk chef i Carbomax AB
  • Den 2/5 – 2016 tillträder Martin Bjurström som teknisk chef vid Carbomax AB. Han kommer närmast från Sandvik Powder Solutions AB.

  • 2016/05/02